Podstata unikátnej tzv. šoproňskej liečebnej metódy

Chýr o úspechoch Neurorehabilitačného ústavu v maďarskom meste Šoproň už prekročil aj hranice štátu a tamojšiu liečbu vyhľadávajú i pacienti zo Slovenska. MUDr. Judit Málly, zakladateľka a riaditeľkaústavu, nám ochotne odpovedala na naše zvedavé otázky.

 

Prečo práve Šoproň je miestom unikátnej liečby?

- V meste Šoproň sa pred niekoľkými rokmi začal terapeutický výskum s liečebnou metódou rTMS, ktorá v praxi nášho Neurorehabilitačného ústavu znamená doslova revolúciu pri rehabilitácii neurologických pacientov.

Čo sa vlastne skrýva za tajomným názvom - rTSM metóda?

- Keď nervový systém funguje dobre a napríklad rozprávame, myslime, vykonávame nejaké pohyby, prúdi v ňom energia. Pri ochrnutí alebo nejakom ochorení sa toto prúdenie čiastočne naruší. Metóda „repetičná transcraniálna magnetická stimulácia“ (rTMS) stimuluje cez mozog nervový systém a môže tak postupne oživiť stimulovanú oblasť tým, že meniace sa elektromagnetické pole indukuje prúd v nervových vláknach. Opakovaním rTMS metódy môžeme po niekoľkých dňoch pozitívne ovplyvniť choroby nervového systému a sme tiež schopní spomaliť zhoršovanie stavu neurodegeneratívnych ochorení, ktoré majú za následok atrofiu mozgu.

Pri akých chorobách je táto metóda najúčinnejšia a ako dlho pretrvávajú jej pozitívne účinky?

- Najvýznamnejší účinok rTMS metódy dosahujeme u pacientov, ktorí majú choroby spojené s ochrnutím. Ide napríklad o mozgovú príhodu alebo o poškodenie miechy. Obnovenie pohybovej aktivity je nezávislé od času vypuknutia choroby. Účinok sa dostaví napríklad aj po desiatich rokoch a efekt je už potom trvalý. V záujme funkčného zlepšenia však treba liečbu opakovať. Napríklad pri Parkinsonovej chorobe sa nám osvedčil polročný interval na to, aby sme dokázali viditeľne spomaliť rozvoj ochorenia. Neistú chôdzu (ataxiu), ktorá sa v súčasnosti nedá liečiť liekmi, môžeme stimuláciou určitej časti mozgu podstatne zlepšiť, zmierniť ataxiu. Tzv. šoproňská metóda vo významnej miere zlepšuje ochrnutie končatín, poúrazové následky poškodenia miechy, narušenú sústredenosť a tiež zlepšuje psychický vývoj detí, ktoré sa narodili s neurologickým poškodením.

Od čoho závisí účinok metódy?

- Od stimulovanej časti, od použitej frekvencie, od intenzity, od dĺžky trvania liečby a aj od jej opakovania.

Je táto liečbabolestivá?

-  Vôbec nie.

Súčasťou „šopronskej metódy“ je aj tradičná pohybová terapia?

- V Neurorehabilitačnom ústave liečime (predpoludním aj popoludní) intenzívnou pohybovou terapiou:

- na visiacej mreži (antigravitačná poloha), na ktorej sa dá vykonať aj ten najmenší možný pohyb,

- tradičné, aktívne cvičenie s rôznym náradím,

- úspech našej terapie pomáhajú zvyšovať i tzv. inteligentné stroje, napríklad Motomed, ktorý  je poháňaný motorom alebo vlastnou silou – nohami či rukami. Jeho výhodou je, že súčasne meria výkon pacienta,

- rôznymi masážami, ktorými sa usilujeme vyvolávať uvoľňovanie svalov a zníženie edémov končatín (lymfogen).

Pacienti k vám prichádzajú na niekoľkodňové pobyty. Ako je to s ich ubytovaním?

- Klient môže prísť do Neurorehabilitačného ústavu spolu s príbuzným, ktorý sa počas pobytu naučí pohybovú terapiu, aby mohol s pacientom cvičiť aj doma a tiež sa môže zúčastňovať terapií. Klienti sú ubytovaní v pohodlných dvojposteľových izbách s kúpeľňou, ktoré sú vybavené televízorom, chladničkou, ohrievačom vody na prípravu čaju či kávy a nechýba ani internetové pripojenie. V zariadení je bezbariérová doprava  a na prízemí sa dá ľahko pohybovať aj na vozíku.

 

V Neurorehabilitačnom ústave pracuje tím odborníkov, ktorému záleží na tom, aby pacienti odchádzali domov zdraví.

Summary of the Therapeutic Application of Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) for Patients with Parkinson’s Disease, Stroke and Spinal Cord Injury

The principle of  transcranial magnetic stimulation (TMS)

Nearly two hundred years ago Faraday discovered that changing electromagnetic waves induced electric current in the surrounding tissue. The nervous system can conduct the electric current and, furthermore, electric current flows within the nervous system during its activity. Changing electromagnetic fields created outside the scalp can induce electric current in the brain, spinal cord and periphery. Bone presents no barrier to these induced effects.

The principle of TMS was translated into practice in 1985 when equipment was constructed which was able to create strong changing electromagnetic fields lasting less than a second and which could be used to induce electric current in the nervous system. The overall effect of TMS depends on the site and extent of the area of nervous system stimulated by the equipment.

 

Applying  TMS in diagnosis

TMS is a fast, non-invasive, painless functional diagnostic method which is now in use all over the world for the diagnosis of nervous system disorders. One of the most spectacular effects of TMS is stimulation of motor pathways. The result can be seen immediately because muscles are induced to contract. By monitoring electrical activity in the muscles when they contract (the motor evoked potential, we can address several important questions in the diagnosis of nervous system diseases: -Is the motor pathway intact ? Can muscle contraction be induced by TMS ? How much time elapses between stimulation to the muscle movement ? Where is the lesion in the spinal cord ? 

 

Therapeutic application of TMS in the treatment of central nervous diseases

It was observed in 1993 that repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) could decrease anxiety and improve depressive moods. The use of  rTMS was soon introduced for the treatment of depression.

RTMS in patients with Parkinson’s disease for 7 days can decrease the slowness of movement, with the consequence that the subject can eat faster and is able to dress with less assistance. He or she can stand up, turn over in bed and walk further with longer steps than before treatment. The increased speed of movement develops gradually over the next weeks. The effect of rTMS lasts for an average of 4 months, when it should be repeated. The painful cramps caused by the disease or the side effects of certain drugs can often be reduced by the end of the treatment week. The present treatment protocol has an influence on balance instability - the main symptom in Parkinson-like diseases – which can be significantly reduced. Repeated treatments with rTMS can slow the development of Parkinsonian symptoms compared with the group of patients taking drugs alone.

The main symptom of patients with stroke is the weakness (paresis) in one half of their body. The muscle tone is increased (spasticity). RTMS applied for one week can decrease the muscle tone for several months and help to start active movement of the paretic limb. Functional improvement can be achieved if the rTMS is repeated for a week on three different occasions during a six-month period. The effect of rTMS   is independent of the duration of stroke.

Treatment using  rTMS for a week can decrease the painful cramps in patients with spinal cord injury. It can also induce active movement in paretic extremities. According to animal studies rTMS promotes the development and reorganization of serotonergic pathways.

 

The most frequent questions:

Is treatment with rTMS painful ?

No, because there is not enough electric current under the skin to be able to stimulate pain sensitive receptors.

 

Can  rTMS be focused on a restricted neuron population (neuronal network) ?

Partly. The 8-shaped coil  is appropriate for that objective, although rTMS is less appropriate for highly focused applications than direct electric stimulation. The effect of rTMS depends on the position of the coil. Action potentials can be induced in nerves if the changing electromagnetic field crosses the neuronal cell body-axon axis perpendicularly.

 

What is the site of action of rTMS

Stimulation with low frequency (1-3 Hz) can decrease the excitation of cortico-cortical connections and increase the release of dopamine in the striatum.  The effect of rTMS depends on the parameters of application. Slowing the progression of Parkinson's disease is explained by the enhanced formation of new nerve cells (neurogenesis) in the subventricular zone. Animals with nigrostriatal lesions showed cell proliferation expressed by tyrosine-hydroxylase after rTMS.

 

In which research field is the transcranial magnetic stimulator used ?

It is used to study the function of brain. TMS, together with other functional methods are used to discover which brain areas take part in performing a task. That information is valuable to understanding the effects of damage in different parts of the brain on behavior, and on the basis of neurological and psychiatric disorders.